دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات زیر برای انتشار در فصلنامه پذیرفته شده‌اند و با توجه به محدودیت انتشار دو مقاله درون سازمانی در هر شماره، براساس تاریخ پذیرش در شماره‌های آتی فصلنامه به چاپ خواهند رسید.

پژوهشی

1. ارائه الگوی تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

غلامرضا رضایی؛ یوسف محمدی مقدم؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی


برگرفته از طرح پژوهشی

2. مفهوم‌شناسی و ارائه الگوی اندیشۀ دفاعی و امنیتی مقام معظم فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) با محوریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

محمدرضا ایروانی؛ عبدالرضا محمدی؛ رضا جهانفر