ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نکته 1: نویسنده مسئول مقاله باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

نکته 2: مقاله‌هایی که به روش های کیفی و ترکیبی نوشته شده باشند، در اولویت بررسی قرار می‌گیرند.

نکته 3: لطفا قبل از ارسال مقاله مطمئن شوید که مقاله مرتبط با حوزه‌های موضوعی فصلنامه مدیریت انتظامی و به روز و غیرتکراری است.

نکته 4: فصلنامه پژوهش‌‌های مدیریت انتظامی برای پیشگیری از دریافت مقالات تکراری از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می‌کند.

نکته 5: برای تسریع در انتشار مقاله، لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کنید.

ورود به سامانه