دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 415-521 
3. اثربخشی عملیاتی سیستم 110 در رده‌های مأموریتی ناجا

صفحه 450-466

محمد قصری؛ آیت‌الله گودرزی؛ حسن جلالی