دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 547-725 

پژوهشی

1. بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا

صفحه 547-562

اصغر مشبکی اصفهانی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ محمدرضا ضابط


3. تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 585-607

امیرحسین یاوری بافقی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ صدیقه سادات هاشمی


پژوهشی

5. عوامل خانوادگی مؤثر بر گرایش به نابهنجاری اجتماعی و راه‌کارهای پیشگیری از آن

صفحه 608-626

اکبر وروایی؛ مرتضی نیازخانی؛ حسن کلاکی؛ مهدی ترکمان


برگرفته از پایان‌ نامه

7. بررسی موانع و محدودیت‌های اجرای نظارت الکترونیکی

صفحه 677-706

میرزاحسن حسینی؛ مهدی فولادی طرقی


پژوهشی

8. بررسی و‌ شناخت نیازهای کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی

صفحه 707-724

شهامت حسینیان؛ موسی امیری؛ رضاعلی رجبی