دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 9-170 

برگرفته از رساله دکتری

1. الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا

صفحه 9-28

10.22034/pmsq.2021.94426

سید احمد موسوی؛ حسن بختیاری؛ عبدالله هندیانی؛ عابدین صفری کاکرودی