دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 9-221 
3. الگوی ارزشیابی اجرای رزمایش مشترک انتظامی

صفحه 63-89

10.22034/pmsq.2022.209757.1450

روح الله سالار؛ جواد عینی پور؛ علیرضا ادیبی؛ رضا کاظمی


6. مرور نظام‌مند مطالعات مدیریت جهادی

صفحه 155-194

10.22034/pmsq.2022.210579.1460

مصطفی رنجبر کبوترخانی؛ حامد دهقانان؛ سعید رحیمی