تماس با ما

نشانی: تهران، ابتداى بزرگراه شهید خرازى، خیابان شهید جدى اردبیلى، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه علمى پژوهش‌هاى مدیریت انتظامى

آدرس سامانه: http://pmsq.jrl.police.ir

آدرس الکترونیکی (رایانامه نشریه): pudafoos@police.ir

شماره تماس دبیر تخصصی: 02148931806

دورنگار: 48931803-021

 

درصورت بروز هرگونه مشکل و یا پرسشی درباره ارسال مقاله از طریق سامانه و یا سایر موضوعات از طریق فرم زیر، درخواست خود را ارسال فرمایید.


CAPTCHA Image