آئین نامه جدید نشریات وزارت علوم منتشر شد

آیین نامه نشریات علمی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.