سخنی با داوران

داوران محترم نشریه

با سلام و  احترام؛

خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است، وارد صفحه شخصی خود در سامانه نشریات شوید و مقالات ارسالی را ارزیابی فرموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مدنظر داشتن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال فرمایید:

1- همسو بودن موضوع، محتوا و نتایج تحقیق با اهداف فصلنامه؛

2- تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با فرماندهی و مدیریت انتظامی؛

3- ایجاد بستر و زمینه های تبیین، تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد فرماندهی و مدیریت پلیس؛

4- داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛

5- توجه به ساختار شکلی  محتوایی نشریه.

ردیف

مؤلفه ارزیابی

نمره مبنا

نمره داور

توضیحات

1

تناسب عنوان و موضوع با محتوا

3

 

 

2

چکیده مقاله و کلیدواژه‌ها

10

 

 

3

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

10

 

 

4

پیشینه وادبیات تحقیق

10

 

 

5

روش شناسی تحقیق

10

 

 

6

روش های آماری (تجزیه وتحلیل)

5

 

 

7

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

15

 

 

8

روزآمدی منابع

15

 

 

9

رعایت قواعد ماخذ نویسی

3

 

 

10

روان نویسی و انسجام بخش های مقاله

4

 

 

11

نوآوری، خلاقیت و  یافته های جدید

15

 

 

جمع امتیاز (از 100 امتیاز)

 

 

 

کلیه اساتید و علاقمندان به داوری مقالات نشریه با شرایط زیر می توانند در سامانه به عنوان داور ثبت نام نموده و نشریه «پژوهش های مدیریت انتظامی» را به عنوان نشریه مورد نظر خود جهت داوری مقالات انتخاب نمایند.

1. تخصص در یکی از رشته های مورد نظر نشریه به ویژه در حوزۀ فرماندهی،مدیریت انتظامی، جغرافیا، علوم اجتماعی؛

2. داشتن سوابق پژوهشی و علمی معتبر در رشته تخصصی خود؛

3. ارسال رزومه علمی خود به دفتر نشریه و دریافت تأییدیه از طرف نشریه.

 

دبیرخانه فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی

ایمیل نشریه: pudafoos@police.ir 

  شماره تماس دبیرخانه: 02148931879-02148931605