داوران

فهرست داوران فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
احمدرضا اسماعیلی استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین
علی اصانلو استادیار گروه جغرافیا،‌دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین اصلی پور استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
علی افشار دانشگاه علوم انتظامی امین
میلاد آقایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
حسنعلی آقاجانی استاد گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه مازندران
اصغر آقائی استادیار گروه آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین
ذبیح اله کرمی استادیار گروه روانشناسی،‌دانشگاه علوم انتظامی امین
سیدمهدی الوانی استاد تمام مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
نوذر امین صارمی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین
داود امینی قشلاقی گروه جغرافیای دانشگاه افسری امام علی(ع)
رضا اندام گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
امیرحسین یاوری دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
میثم بابایی فارسانی دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد
بهرام بیات دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی
ناصر بیات استادیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین بجانی استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
حسن بحرالعلوم گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
تقی بختیاری استادیار گروه امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین
لطفعلی بختیاری دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین
رضا بیرانوند استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
نسرین بیگلری دانشجوی دکتری دانشگاه شاهرود
محمدرضا بهرنگی استاد گروه علوم نربیتی دانشگاه خوارزمی
حمید پناهی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدرضا پویافر استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
خدیجه پورذبیح سرحمامی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران،
ناصر پورصادق دانشیار گروه مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی
محمدرضا پورغلامی سروندانی استادیار گروه جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین
علی اکبر پیوسته استادیار، دکتری مدیریت، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران.
یوسف ترابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابراهیم تیموری دانشیار گروه مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالله توکلی دانشیار گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم، ایران
علیرضا جزینی دانشیار گروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
فروزنده جعفرزاده پور گروه جونان و مناسبات نسلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
علیرضا حیدرنژاد استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
اسمعیل حسنوند عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
حجت الله حمیدی استادیار گروه فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
سعید خیاط مقدم استادیار، گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
سیداحمد خلیلی گروه معارف اسلامی دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابراهیم داودی دهاقانی استادیار مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین
فریبرز درتاج عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
صیاد درویشی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
هادی رجبی گروه علوم سیاسی, دانشگاه علوم انتظامی امین, تهران. ایران
علی رجب زاده قطری دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
حاجیه رجبی فرجاد دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
بیژن رحمانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
داریوش رحمتی
فریبرز رحیم نیا استاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم رستگار استادیار گروه جغرافیا دانشگاه شیراز
صادق رضایی گروه علوم تربیتی
غلامرضا رضایی پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین
اکبر رضا زاده فرماندهی و مدیریت انتظامی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
نورمحمد رضائی دانش آموخته دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی
سید عزیز رفعتی اصل استاد یار گروه انتظامی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه امین . تهران. ایران و رئیس مرکز تحقیات آماد
هادی رفیعی کیا استادیار گروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
رسول رنجبریان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌دژ، گروه مدیریت دولتی، شاهین‌دژ، ایران.
وحید رنگریز رئیس گروه مالی دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی امین
سیدمحمد زرگر دکتری مدیریت سیستم ها گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
روح الله سالار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
ایوب سخایی مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر اجتماعی
محمدرضا سلطانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
حیدر سهرابی استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین
احمد سوری دکتری روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
فریبا شایگان استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا شاه محمدی دانشیار گروه فناوری اطلاعات دانشکده منابع سازمانی دانشگاه امین
مسعود شریعتی رییس گروه فرماندهی و مدیریت انتظامی
یدالله صادقی دانشگاه امام حسین (ع) دانشگاه آزاد اسلامی
علی صادقی گروه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان تهران
کیوان صالحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛ دکتری تخصصی سنجش آموزش
حسین طاهری استادیار گروه تربیت بدنی- دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدعلی عامری معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا - عضو گروه انتظامی امنیتی پزوهشگاه علوم انتظامی
سیدعلی عبادی‌نژاد دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد عبدالرحیمی فرماندهی و مدیریت انتظامی استادیار گروه معارف و اخلاق. دانشگاه علوم انتظامی امین
قادر عبدالعلی‌پور عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
صالح عبدی نژاد رئیس اداره قوانین ناجا
محمد عترت دوست گروه معارف اسلامی دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
مهدی علیزاده استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
اکرم علیمردانی مدیریت آموزشی،مطالعات زنان، دانشکده منابع انسانی
جواد عینی پور استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد رضا فتحی استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
حسن فراتی استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
ابوالفضل فراهانی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران
رسول فرجی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جواد فقیهی پور دانشگاه تهران
وجه الله قربانی زاده دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد قصری عضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین
نوذر قنبری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
سید عظیم قوام دانشگاه علوم انتظامی امین
سیدسجاد کاظمی عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
کیوان کاکابرایی پست دکترای روانشناسی شناختی و دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمد جواد کاملی بازنشته هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
پروین کدیور گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
علی کریمی خوزانی استادیار پایه 13 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- پژوهشکده مدیریت و منابع سازمانی- گروه سازمان و مدیریت
سیدسعید کشفی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
امیررضا کیقبادی استادیار ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
محسن کلانتری هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر کنعانی فرماندهی و مدیریت انتظامی مدیرکل پدافندغیرعامل و مدیریت بحران معاونت عملیات ناجا ,و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
سمیه لیاقت دکتری سنجش و اندازه گیری
سمیه لبافی عضو عیأت علمی ایرانداک، تهران، ایران
بهزاد لک عضو گروه فاوا
عبدالله مجیدی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
علی محبی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین محبوبی منش گروه علوم اجتماعی دانشگاه امین
امین محمدی استادکلایه عضو هیئت علمی دانشگاه گنبدکاووس
سید محمد خاتمی فیروزآبادی عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی
یوسف محمدی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
رضا محمدی نیا استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا محمدنسل استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا مرادی استادیار گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه علوم انتظامی امین
محسن مرادیان دانشیار امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی
عبدالرحمن میرزاخانی دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده علوم و فنون انتظامی
یحیی میرشکاران گروه جغرافیا، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
امیدعلی مسعودی دانشیار ومدیرگروه علوم ارتباطات،دانشگاه سوره
باقر مسلمی استادیار بخش مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز،
حسن مصطفی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین مرکز مطالعات راهبردی ناجا
جواد منظمی تبار دانشگاه علوم انتظامی گروه اجتماعی
سید مهدی موسوی داودی دانشگاه مذاهب اسلامی
ماندان مومنی استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی
محمد نادری دانشیار معارف اسلامی دانشگاه علوم انتظامی امین
صدیقه سادات هاشمی استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
جعفر هزارجریبی استاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
حسین وفادار دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

برخی از داوران عضو پایگاه های بین المللی فصلنامه  

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سازمان

 

     
فریبرز  درتاج استاد  گروه روانشناسی تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی(ره) Orcid Publones    
کیوان صالحی استادیار  گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران Orcid Publones Researchgate  
حسین اصلی پور استادیار  گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) Orcid      
رضا اندام دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود Orcid Publones Researchgate  
جعفر هزارجریبی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) Orcid Publones    
حسن بحرالعلوم دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود Orcid      
ابراهیم تیموری دانشیار گروه مهندسی سیستم های اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران Orcid Publones    
سمیه لبافی استادیار رشته مدیریت رسانه عضو هیأت علمی ایرانداک Orcid Publones    
رسول فرجی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Orcid   Researchgate  
امیدعلی  مسعودی دانشیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه سوره Orcid